Algemene voorwaarden

Sponsoren en fondsen

My Way wil graag betaalbare reizen aanbieden. Daarvoor zijn wij afhankelijk van sponsor en fondsen-gelden. Reizen kunnen alleen doorgaan indien er voldoende geld binnenkomt. Dat kan helaas betekenen dat wanneer dit niet lukt, we een reis moeten afblazen.

Inschrijven en groepsamenstelling

De reizen worden begroot voor volle groepen. Er moeten dus altijd voldoende inschrijvingen zijn om een reis te laten door gaan. My Way sluit geen deelnemers uit op basis van alleen de aard van de beperking. We proberen vanuit alle inschrijvingen een goede groep samen te stellen, waarbij de zorg door de vrijwilligers gedragen kan worden en het programma haalbaar lijkt.

Vrijwilligers

Reizen worden begeleid door vrijwilligers. Vrijwilligers en deelnemers vormen samen 1 groep. Op vakantie helpen vrijwilligers met de zorg. Zij betalen een percentage van de reissom, of mogen dit bedrag binnenbrengen via sponsorgelden. Voor elke reis moeten er voldoende vrijwilligers zijn om door te kunnen gaan.

Annuleren

Wil je na bevestiging toch je inschrijving annuleren, dan is dat op eigen kosten (annuleringsverzekering afsluiten is een mogelijkheid, dit moet je vaak snel doen na het bevestigen van deze reis, bij een verzekeringsmaatschappij, dit kan My Wayniet voor je regelen).

Verzekeren en aansprakelijkheid  

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering. Voor de verzekeringen zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste is het belangrijk dat je goed bent verzekerd voor repatriëring (aangepast vervoer terug naar huis). Ten tweede heeft een goede zorgverzekering vaak een grote overlap met een reisverzekering. Kijk dus ook goed na waarvoor je via de zorgverzekering bent verzekerd om niet een dubbele dure verzekering te nemen. Gezondheidszorg in het buitenland is bijvoorbeeld vaak via je zorgverzekering gedekt. Voor het geval je kostbaarheden meeneemt, zijn deze via een reisverkering gedekt tegen verlies, schade en diefstal.

Stichting My Way is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen tijdens de reis en is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of ziekte tijdens de reis. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het wel of niet ondernemen van de reis en alle afzonderlijke activiteiten van de reis. My Way is er om alles zo veilig mogelijk en indien nodig onder begeleiding te kunnen doen, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele gevolg daarvan.

Wijzigingen in het programma

Het programma van reizen staat op de website wanneer dit bekend is,

In de uiteindelijke reis kunnen uiteraard nog wijzigingen worden aangebracht. Bijvoorbeeld omwille van het weer en de temperatuur, de vermoeidheid van de groep en met de interesses van de groep.