Jaarverslagen

Elk kalenderjaar stelt My Way een jaarverslag en jaarrekening samen. Daarin kijken we op de inspanningen en bereikte resultaten. Ook de besluitvorming nemen we onder de loep. Uiteraard kan een heldere balans en exploitatie in een jaarverslag niet ontbreken. Volledige transparantie is het uitgangspunt. 

Downloads