Statuten en beleid

De statutair vastgelegde doelstelling en activiteiten zijn nader uitgewerkt in het (meerjarig) beleidsplan. In de statuten zijn eveneens belangrijke garanties en uitgangspunten van behoorlijk bestuur benoemd. Daarmee voldoet de stichting aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr).

My Way heeft haar missie en strategie niet vanaf het papier tot leven gebracht. Het was juist andersom. We zijn het eerst gaan doen. En na jaren van doen en verwonderd zijn over de enorme impact, durven we het nu aan papier in de vorm van beleid te verankeren. Bij die vertaling gaat mogelijk iets van de verwondering of impact verloren. Tegelijk willen we ook laten zien dat we doelbewust handelen. Beleid hebben we zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit onze eigen praktijk.

Downloads